Tömning av Bottentömmande container

Uppge företagsnamn. För dig som privatperson uppge för- och efternamn.
Om ni har ett specifikt namn för byggprojektet kan ni uppe denna här.
Välj i listan vad för typ av container ni har och önskar tömning av.
Välj i listan vad för material ni har i containern.
Uppge om ni önskar att containern lämnas kvar efter tömning eller om ni är klara och denna ska tas bort från platsen.