Ändra eller Justera din sophämtning.

Jag har 1-fack 140l för brännbart restavfall
Jag har 1-fack 240l för brännbart restavfall
Jag har 1-fack 360l för brännbart restavfall
Jag har 1-fack 660l för brännbart restavfall
Jag har 1-fack 140l för bioavfall
Skriv i textrutan vad för ändring/justering du önskar göra.