Ändra eller Justera din sophämtning.

8-fack
2-fack 240l
2-fack 370l
Jag har 1-fack, inte flerfack
1-fack 140l för Brännbart restavfall
1-fack 240l för Brännbart restavfall
1-fack 360l för Brännbart restavfall
Jag har flerfack, inte 1-fack
Skriv i textrutan vad för ändring/justering du önskar göra.