Beställ ditt tvättabonnemang här:
Välj i listan vilket eller vilka kärl du önskar kärltvätt av:
Både A & B kärlet
Bara A-kärlet
Bara B-kärlet
2-fack 240l
2-fack 370l
1-fack för brännbart 140l
1-fack för brännbart 240l
1-fack för brännbart 360l
Välj vilken intervall du önskar får dina kärl tvättade. På tvättdagen byter vi ut ditt kärl mot ett nytt på plats, så du behöver aldrig vara utan kärl under tvätten.
1 gång per år (12 månaders intervall)
2 gånger per år (6 månaders intervall)
En enstaka tvätt (0 månaders intervall)
Ditt tvättabonnemag startas utifrån den intervall och startmånad du väljer. Ex. Har du valt att abonnera på kärltvätt 1 gång per år och väljer startmånad juni sker kärltvätten varje år under juni månad. Vid tvättabonnemang 2 gånger per år med startmånad april sker kärltvätten varje år under april och september månad.
Vi gör allt för att tillgodose alla era önskemål.