Beställ ditt tvättabonnemang här:
Välj i listan vilket eller vilka kärl du önskar kärltvätt av:
1-fack för brännbart 140l
1-fack för brännbart 240l
1-fack för brännbart 360l
1-fack för brännbart 660l
1-fack för bioavfall 140l
1-fack för bioavfall 240l
Välj vilken intervall du önskar får dina kärl tvättade. På tvättdagen byter vi ut ditt kärl mot ett nytt fräsch och upptvättat på plats, så du behöver aldrig vara utan kärl under tvätten.
1 gång per år (12 månaders intervall)
2 gånger per år (6 månaders intervall)
En enstaka tvätt (0 månaders intervall)
Ditt tvättabonnemag startas utifrån den intervall och startmånad du väljer. Ex. Har du valt att abonnera på kärltvätt 1 gång per år och väljer startmånad juni sker kärltvätten varje år under juni månad. Vid tvättabonnemang 2 gånger per år med startmånad april sker kärltvätten varje år under april och september månad. Vid enstaka tvätt väljer du den aktuella månaden du vill att denna skall utföras. I meddelanderutan nedan kan du även uppge önskemål om specifikt datum för denna.
Direktavisering per e-post är kostnadsfri och ingår i allas abonnemang.
Ja, tack gärna
Jag har redan denna aktiverad sedan tidigare
Vi gör allt för att tillgodose alla era önskemål.