Beställ hämtning av 8-fack, full sortering
Varannan vecka
Varje vecka
3 månader
1 månad
Välj ditt faktureringsalternativ nedan. E-faktura: Anhåller du via din egna nätbank, här uppger du senaste fakturas referensnummer vid fullmaktsanhållan. Den första fakturan får du till din e-post. E-postfaktura: Fakturan skickas till din e-post.
Jag väljer e-faktura
Jag väljer e-postfaktura
Håll dig uppdaterad med direktaviseringar! Innehåller aktuell och viktig information som rör din tjänst och skickas till din egna e-post i realtid. Tjänsten är kostnadsfri och du får tillgång till allmän trafikinformation, avvikelseinformation, påminnelseavisering om tömning och säsongsanpassade tips & råd. Varje kundkort är begränsad till en e-post, vår It-avdelning jobbar på en lösning för att kunna ha fler.
Ja, tack
Nej, tack
Ja, gärna
Nej, tack
Både A & B-kärlet
Bara A-kärlet
Bara B-kärlet
Välj vilken intervall du önskar får dina kärl tvättade. På tvättdagen byter vi ut ditt kärl mot ett nytt på plats, så du behöver aldrig vara utan kärl under tvätten
1 gång i året (12 månaders intervall)
2 gånger per år (6 månaders intervall)
Ditt tvättabonnemag startas utifrån den intervall och startmånad du väljer. Ex. Har du valt att abonnera på kärltvätt 1 gång per år och väljer startmånad juni sker kärltvätten varje år under juni månad. Vid tvättabonnemang 2 gånger per år med startmånad april sker kärltvätten varje år under april och september månad.