Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna!

 

Är Renhållningen samma sak som MISE?

Nej, Renhållningen är ett serviceföretag som erbjuder olika typer av renhållningstjänster som t.ex. sophämtning, 8-facks hämtning, slamsugning m.m. För information om MISE och deras verksamhet, vänligen gå in och bekanta dig på deras hemsida http://www.mise.ax/

Kan jag ha tömning varje vecka på mitt A-kärl om jag bor på landet?

Nej tyvärr, endast varannan vecka.

Måste jag köpa kompostpåsar till när jag har flerfackshämtning (8-fack eller 2-fack)?

Nej, varje hushåll som har hämtning av 8-fack eller 2-fack får 2 rullar kompostpåsar per år och per kärluppsättning(150 påsar totalt). Dessa delar vi ut på kärlen i början på året.

Mina kompostpåsar är slut, var får jag tag på mera?

Det går bra att köpa från oss på Renhållningen. Antingen flaggar du på ditt kärl genom att du knyter fast en tom påse på kärlhandtaget så att chauffören ser detta vid tömning och lämnar av en rulle. Det går även bra att komma in till oss på Vikingagränd 6 och köpa rullar. Dessa debiteras på nästa faktura.

Tömningsschemat stämmer inte enlig min egen tömning, hur kommer det sig?

Avvikelser i tömningsschemat kan förekomma då man bor i en gränstrakt, där en eller flera tömningsområden möts. För att få reda på till vilket område du hör så kan du kontakta vår kundtjänst.

När det gäller hämtning av 1-fack (Brännbart restavfall) så visas vilken dag i veckan vi hämtar 1-fack i ditt område i tömningsschemat. Bor du t.ex. i området Finström så ser du att vi tömmer 1-fack på onsdagar. Eftersom du som 1-facks kund har möjlighet att välja tömningsintervall så är din tömningsdag individuell. För att få reda på vilken dag i månaden vi tömmer just din tunna är du välkommen att ta kontakt med oss på kundtjänst, så tittar vi på din hämtning tillsammans.  

Tips om ditt bioavfall!

På SOMMAREN - För att undvika dålig lukt, flugor och fluglarver -

Se till att matavfaller är torrt. Låt matavfallet rinna av ordentligt och lägg hushållspapper och servetter i påsen, det hjälper till att hålla matavfallet torrare. Använd gärna dubbla påsar ifall avfallet är mycket blött. Det är viktigt att använda komposthinken så att avfallet ventileras och torkar. Det går också att lägga äggkartong i botten på kärlet.

Överfyll inte påsen och stäng den ordentligt. Fyll inte påsen mer än till 75% så att den går att knyta ihop ordentligt. På så sätt undviker du att matavfallet rinner ut i kärlet och flugorna kan då inte lägga ägg i matavfallet. Torka av kanter och lock på kärlet om det finns matavfall på det.

Spola ur kärlet då och då. Spola ur kärlet efter tömning under den varmaste perioden. Använd en borste och handdiskmedel eller såpa tillsammans med varmt vatten. Töm kärlet helt på vatten efteråt.

Ställ kärlet i skuggan. Placera kärlet i skuggan för att undvika lukt.

Ställ alltid ut kärlet.  Ställ alltid ut kärlet för tömning även om det bara är några få påsar i det.

På VINTERN - För att undvika att påsarna fryser fast i kärlet -

Se till att matavfaller är torrt. Låt matavfallet rinna av ordentligt och lägg hushållspapper och servetter i påsen, det hjälper till att hålla matavfallet torrare. Använd gärna dubbla påsar ifall avfallet är mycket blött. Det är viktigt att använda komposthinken så att avfallet ventileras och torkar. Det går också att lägga äggkartong i botten på kärlet.

Överfyll inte påsen och stäng den ordentligt. Undvik att fylla kompostpåsen så att den inte går att knyta ihop ordentligt. Ifall det rinner ut matavfall i kärlet fryser påsarna fast. Lägg ned påsen försiktigt så att den inte kilas fast mot kärlets kant.

Låt påsen bli kall. Låt gärna påsen stå ute en stund och bli kall, så undviker du att det bildas kondens som gör att påsen fryser fast.

Skaka om kärlet. Skaka om kärlet varje gång du lagt avfall i det.

Ställ alltid ut kärlet. Ställ ut kärlet för tömning även om det bara är några få påsar i det.