Hämtning av 1-fack! 

Hämtning av 1-fack innebär att du har en tunna där du fritt kan välja vilket material du vill ha hämtning av.

Du behöver inte köpa kärlet, utan får låna det kostnadsfritt från oss under tiden då du har ett fortlöpande abonnemang*

Privata hushåll!

För dig som privatperson handlar det oftast om att ha hämtning av det brännbara restavfallet. Här har du möjlighet att välja vilken storlek på tunna samt hur ofta den skall tömmas. Storlakarna som finns är 140, 240, 360 och 660 liter.

140l för brännbart restavfall: 9,70€per tömning

240l för brännbart restavfall: 15,00€per tömning

360l för brännbart restavfall: 19,20€ per tömning

660l för brännbart restavfall: 29,30€ per tömning

Bostadsbolag, företag och kommuner!

För bostadsbolag, företag och kommuner tar vi fram skräddarsydda, miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga lösningar.

Ni är välkomna att ta kontakt för rådgivning och paketpriser.

 

Levarans av kärl 

*Leverans av kärl kostar 25,00€ 

Leverans av kärl sker vardagar i följande kommuner:

Måndag-fredag: Mariehamn & Jomala

Måndagar: Godby, Geta & Saltvik

Tisdagar: Hammarland & Eckerö

Onsdagar: Lemland, Lumparland & Föglö

Torsdagar: Godby,Vårdö & Sund 

Vid leveransen placerar chauffören kärlet på dess tömningsplats och rättvänd (med kärlhandtaget utåt).

 

Är du osäker på vad som skall vart?

Tag gärna hjälp av vår sorteringsguide. 

 

Allmänna villkor © 2015