Beställ hämtning av 1-fack för brännbart restavfall.
1-fack för brännbart 140l
1-fack för brännbart 240l
1-fack för brännbart 360l
1-fack för brännbart 660l
varje vecka
varannan vecka
var fjärde vecka
var sjätte vecka
var åttonde vecka
3 månader
1 månad
Välj ditt faktureringsalternativ nedan. E-faktura: Anhåller du via din egna nätbank, här uppger du senaste fakturas referensnummer vid fullmaktsanhållan. Den första fakturan får du till din e-post. E-postfaktura: Fakturan skickas till din e-post.
Jag väljer e-faktura
Jag väljer e-postfaktura
Håll dig uppdaterad med direktaviseringar! Innehåller aktuell och viktig information som rör din tjänst och skickas till din egna e-post i realtid. Tjänsten är kostnadsfri och du får tillgång till allmän trafikinformation, avvikelseinformation, påminnelseavisering om tömning och säsongsanpassade tips & råd. Varje kundkort är begränsad till en e-post, vår It-avdelning jobbar på en lösning för att kunna ha fler.
Ja, tack
Nej, tack
Ja, gärna
Nej, tack
1 gång i året (12 månaders intervall)
2 gånger per år (6 månaders intervall)
Ditt tvättabonnemag startas utifrån den intervall och startmånad du väljer. Ex. Har du valt att abonnera på kärltvätt 1 gång per år och väljer startmånad juni sker kärltvätten varje år under juni månad. Vid tvättabonnemang 2 gånger per år med startmånad april sker kärltvätten varje år under april och september månad.