Sortering

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material eller energi ur avfall så måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. På den här sidan hittar du information om avfallshantering och återvinning. Klicka på det material du vill veta mera om.

 

 

Papper

Glas

 

Kartong

 Brännbart

Metall

Komposterbart

Tetror

Hård plast

Farligt avfall

 

 Elektronik

 

Flerfackshämtning  8-fack

Istället för en "vanlig" soptunna har man en två stycken flerfackskärl. Båda kärlen är indelade i fyra fack, man har alltså möjlighet attt sortera i åtta olika material.

 

De båda flerfackskärlen har en insats i framkanten som inte går ner i botten. Därför är facken i bakkant djupare och det sorterade materialet kan falla in under de främre facken. Kärlen är tydligt märkta med dekaler som visar vad facken skall innehålla.

 

I A-kärlet sorterar du följande material:

I de två främre facken (varje fack rymmer 45L vardera) Hårdplast och Tetror 

I de två bakre facken: (varje fack rymmer  140L vardera) Brännbart restavfall och Komposterbart

 

I B-kärlet sorterar du följande materail:

I de två främre facken: (varje fack rymmer 45L vardera) Glas och Metall- & Aluminiumförpackningar

I de två bakre facken (varje fack rymmer 140L vardera) Kartong/Well och Papper

 

Flerfackshämtning  2-fack 

Det finns även möjlighet att endast ha ett delat kärl (2-fack) där man sorterar bioavfall och brännbart restavfall.

 

 

Behöver du mer biopåsar? Flagga för fler!

Om ni behöver mer biopåsar under året "flaggar" ni för detta genom att knyta fast en biopåse på kärlhandtaget, så lämnar chauffören en rulle vid nästa tömning på kärllocket eller närliggade postlåda till självkostnadspris. 1 biorulle innehåller 75st påsar och kostar 8€/st. Busenkelt eller hur?   

 

 

 

 

Extra tömning av flerfackskärl kostar 12,97€ per töming. Extra tömning av 1-fack för brännbart pris enligt ordinarie prislita 

Extra tömning 

 

 

 

 

 

Flerfacksillustration

 

 

mer biopåasr, flagga för fler