Sortering

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material eller energi ur avfall så måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. På den här sidan hittar du information om avfallshantering och återvinning. Klicka på det material du vill veta mera om.

 

 

Papper

Glas

 

Kartong

 Brännbart

Metall

Komposterbart

Tetror

Hård plast

Farligt avfall

 

 Elektronik