Sortering

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material eller energi ur avfall så måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. På den här sidan hittar du information om avfallshantering och återvinning. Klicka på det material du vill veta mera om.

 

 

Papper

Glas

 

Kartong

 Brännbart

Metall

Komposterbart

Tetror

Plast 

Farligt avfall

 

 Elektronik

 

 

 

Behöver du extra tömning eller äjustera tömingsintervall kan du beställa det enkelt här:

Extra tömning eller ändring av tömningsintervall

 

 

 

 

Livet förändras och i takt med det även behoven