Förpackningar av hård plast

Flaskor, burkar, dunkar och lock samt liknande förpackningar i hårdplast.

Dela på: Plocka bort sådant som inte är av plast och lägg dessa delar där de hör hemma, exempelvis metallhandtag läggs bland metallförpackningarna.

Tänk på: Endast förpackningar av hårdplast, inte andra hårdplastprodukter så som diskborstar och leksaker.

Rengör
plastförpackningen så som dunkar, burkar, flaskor, plastkorkar och lock. Det behövs inte mycket vatten, använd gärna vattnet efter disken.

Vad är hårdplast?

Det bästa sättet att skilja på en förpackning av hårdplast och mjukplast är att känna på förpackningen. Går plastförpackningen att skrynkla ihop är det en mjuk plastförpackning, ex. en chipspåse. Går det inte att skrynkla ihop plastförpackningen så är det en hård plastförpackning, ex. en schampoflaska. Det finns ofta även en märkning på plastförpackningen som kan hjälpa en att skilja på hård- och mjukplast. De hårda plastförpackningar är ofta märkta med 1 (PET), 2 (PE-HD), 5 (PP) och 6 (PS).

Har du större mängder hårda plastförpackningar?

Då kan du lämna detta separat på återvinningscentraler.

Vad händer med förpackningar av hårdplast?

Efter sortering och balning vid återvinningsanläggning transporteras hårdplasten för att energiutvinnas som ett rent energimaterial. Efter införande av producentansvar är målsättningen att få hårda plastförpackningar till återvinningsindustrin för förädling och tillverkning av nya plastprodukter.