Hämtning av farligt avfall

Till farligt avfall hör ämnen som är farliga för både människor och miljö och därför är det väldigt viktigt att sortera dem på rätt sätt. Märk gärna förpackningarna om de är omärkta, så att vi kan hantera dem på bästa sätt. Vi kan hantera allt avfall som klassas som farligt. 

 

Varje avfallslag har ett UN-nummer med tillhörande farlighetsklassificering som skall uppges i beställningsblanketten nedan. Ta gärna hjälp av vår sökmotor för att hitta rätt UN-nummer & klass HÄR

 

Farlighets- & kemikalieklassificering

Alla upplysningar som beskiver avfallet och dess egenskaper hjälper vid val av rätt och säker arbetsmetod. Speciellt viktiga är upplysningen om avfallets kemikalieklassning (giftigt, skadligt, irriterande, oxiderande, frätande), antändlighet samt frys-och polymeriseringsrisk. Skyddsinformationsblad, varningsetiketter för avfallet eller det ursprungliga ämnet samt farlighetsklassificering enligt kemikalielagen och annan berörd lagstiftning är lämpligt att uppge vid beställning. 

Om du vet att avfallet innehåller något av de uppräknade ovanstående ämnen måste du absolut uppge detta. Dessa ämnen är skade-och riskfaktorer som eventuellt kräver exceptionella transport-, lagrings- eller behandlingsmetoder 

 

Behöver ni hjälp med märkning och klassificering av farligt avfall skicka din förfrågan till vår oss på info@renhallningen.ax

 

Beställ hämtning av ditt avfall enkelt nedan

 

 

Prislista Farligt avfall 2022 

 

Hämtning av farligt avfall sker vardagar i följande kommuner:

 

Måndagar: Jomala Norra, Godby, Geta & Saltvik

 

Tisdagar: Jomala Västra, Hammarland & Eckerö

 

Onsdagar: Mariehamn Norra/Centrum, Jomala Östra, Lemland & Lumparland. 

 

Torsdagar: Jomala Norra, Godby, Vårdö & Sund

 

Fredagar: Mariehamn Centrum, Mariehamn Södra & Järsö

 

 

Hämtning av Sekretessmaterial

Vi hjälper dig att samla in och destruerar pappersbaserat eller digitalt sekretessmaterial på ett säkert och tryggt sätt. 

 

Abonnemang eller när behov uppstår

För er med ett kontinuerligt behov av destruktion av konfidentiella dokument erbjuder vi abonnemang för hyra av en eller flera låsbara sekretessbehållare som vi tömmer vid schemalagda intervaller som passar dig.  Vi kan även komma till dig vid behov som när du exempelvis behöver rensa i arkiv. Via beställningsblanketten uppger du önskat val. 

 

Hämtning av sekretessmaterial sker vardagar i följande kommuner:

 

Måndagar: Godby, Geta & Saltvik

 

Tisdagar: Hammarland & Eckerö

 

Onsdagar: Mariehamn, Jomala, Lemland & Lumparland. 

 

Torsdagar: Godby, Vårdö & Sund

 

Boka din kärlleverans & hämning enkelt & säkert här nedan: 

 

Leverans av kärl  

 

  Hämtning/tömning av dokument   

 

Prislista för hämtning & hantering av sekretessmaterial