INFORMATION till våra slam- och spolkunder:
Den 1 november 2017 övertar F:ma Holger Karlsson Transport vår slam- och spolverksamhet och uthyrning av bajamajor & pissoarer övertas av AXrent Åland.

I fortsättningen kommer det att vara Bjarne som tar hand om er som har regelbunden slamtömning. Har ni några frågor angående er regelbundna tömning eller andra slam- och spolärenden så når ni F:ma Holger Karlsson på tel. 0457-022 9620.

För uthyrning av bajamajor & pissoarer nås Simon på AXrent Åland på tel. 040-585 12 37.