Med reservation för avvikelser i gränsområden.

Jomala

Tömningsområden

  

Aktuell vecka: 38

Östra Jomala

Brännbart restavfall

Töms tisdagar jämn vecka 2021. 

 

Västra  Jomala

Brännbart restavfall

Töms tisdagar  ojämna veckor 2021.

 

 

Norra  Jomala

Brännbart restavfall

Töms tisdagar