Med reservation för avvikelser i gränsområden.

Jomala

Tömningsområden

  

Aktuell vecka: 24

Östra Jomala

Brännbart restavfall

Töms tisdagar ojämna veckor 2020.

Töms tisdagar jämn vecka 2021. 

8-fack & 2-fack

A-kärl och rest + biokärl töms torsdagar jämna veckor 2020. Töms torsdagar ojämna veckor 2021.

B-kärl töms var fjärde torsdag jämna veckor 2020. Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50. töms var fjärde vecka ojämna veckor 2021. Vecka: 1, 6, 9, 13, 

Den 01.03.2021 övergår flerfackshämtningen för privatahushåll till Mise. Kompostpåsar för 2021: Mise förser alla flerfackskunder med nästa års förbrukning av kompostpåsar, dessa delas ut i början på 2021.

 

Västra  Jomala

Brännbart restavfall

Töms tisdagar jämna veckor 2020.

Töms tisdagar  ojämna veckor 2021.

8-fack & 2-fack

A-kärl och rest + biokärl töms onsdagar jämna veckor 2020. Töms onsdagar ojämna veckor 2021. 

B-kärl töms var fjärde onsdag jämna veckor 2020. Vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50. Töms var fjärde vecka onsdag ojämna veckor 2021. Vecka: 1, 5, 9, 13.

Den 01.03.2021 övergår flerfackshämtningen för privatahushåll till Mise. Kompostpåsar för 2021: Mise förser alla flerfackskunder med nästa års förbrukning av kompostpåsar, dessa delas ut i början på 2021. 

 

 

Norra  Jomala

Brännbart restavfall

Töms tisdagar

8-fack & 2-fack

A-kärl och rest + biokärl töms onsdagar jämna veckor 2020. Töms onsdagar ojämna veckor 2021.

B-kärl töms var fjärde onsdag jämna veckor 2020. Vecka: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50. Töms var fjärde vecka onsdag ojämna veckor 2021. Vecka: 1, 5, 9, 13.

Den 01.03.2021 övergår flerfackshämtningen för privatahushåll till Mise. Kompostpåsar för 2021: Mise förser alla flerfackskunder med nästa års förbrukning av kompostpåsar, dessa delas ut i början på 2021.