Med reservation för avvikelser i gränsområden.

Jomala

Tömningsområden

  

Aktuell vecka: 43

Östra Jomala

Brännbart restavfall

töms tisdagar ojämna veckor

8-fack & 2-fack

A-kärl och rest + biokärl töms torsdagar jämna veckor

B-kärl töms var fjärde torsdag jämna veckor. Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Västra  Jomala

Brännbart restavfall

töms tisdagar jämna veckor

8-fack & 2-fack

A-kärl och rest + biokärl töms onsdagar jämna veckor

B-kärl töms var fjärde onsdag jämna veckor. Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Norra  Jomala

Brännbart restavfall

töms tisdagar

8-fack & 2-fack

A-kärl och rest + biokärl töms onsdagar jämna veckor

B-kärl töms var fjärde onsdag jämna veckor. Vecka 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50