Med reservation för avvikelser i gränsområden.

Jomala

Tömningsområden

  

Aktuell vecka: 39

Östra Jomala

1-fack Brännbart restavfall &

Töms torsdagar

1-fack Kartong & 1-fack Glas

Töms onsdagar jämna veckor.

1-fack Plast & 1-fack Tetra

Töms fredagar ojämna veckor.  

1-fack Papper & 1-fack Metall

Töms tisdagar ojämna veckor.

Hämtning av farligt avfall, fettfat, dokument & leverans/hämtning av kärl.

Onsdagar   

 

Västra  Jomala

1 fack Brännbart restavfall & 1-fack bioavfall

Töms måndagar ojämna veckor 2022. Ingår i linjen: Hammarland, Västra Jomala och Emkarby med omnejd. Extra insatt sommartur - Lördagar ojämna veckor, under perioden v.23-35.

1-fack Kartong & 1-fack Glas

Töms fredagar veckor.

1-fack Plast & 1-fack Tetra

Töms tisdagar jämna veckor.  

1-fack Papper & 1-fack Metall

Töms tisdagar jämna veckor.  

Hämtning av farligt avfall, fettfat & leverans/hämtning av kärl

Tisdagar  

Hämting av dokument 

Onsdagar 

Norra  Jomala

Brännbart restavfall

Töms torsdagar

1-fack Kartong & 1-fack Glas

Töms tosrdagar.

1-fack Plast & 1-fack Tetra

Töms tisdagar.  

1-fack Papper & 1-fack Metall

Töms tisdagar jämna veckor.

Hämtning av farligt avfall, fettfat & leverans/hämtning av kärl.

Torsdagar 

Hämting av dokument 

Onsdagar