Med reservation för avvikelser i gränsområden.

Mariehamn

Tömningsområden

  

Aktuell vecka: 38

Västernäs

1-fack Brännbart restavfall & 1-fack Bioavfall, endast företag.

töms måndagar

Östernäs

1-fack Brännbart restavfall & 1-fack Bioavfall, endast företag.

töms måndagar

Centrum

1-fack Brännbart restavfall & 1-fack Bioavfall, endast företag.

töms fredagar

Dalbo & Österleden

1-fack Brännbart restavfall & Bioavfall, endast företag.

töms onsdagar längs Österleden och torsdagar i Dalbo.

Strandnäs 

1-fack Brännbart restavfall & 1-fack Bioavfall, endast företag.

töms torsdagar