Aktuellt!

Aktuell information inför Midsommar:

Avfallsmottagning och kontor håller stängt på Midsommarafton 21/6.

Aktuell trafikinformation skickas till berörda kunder per e-post = Direktavisering per e-post. Har du inte aktiverat denna kostnadsfria tjänst gör detta redan idag!

 

Brännbart restavfall (Hushållssopor)

Med Brännbart restavfall menas avfall som inte går att sortera i någon annan fraktion, t.ex. förpackningar som inte går att rengöra, mjuka plastförpackningar, blöjor, bindor, dammsugarpåsar, trasiga skor och kläder, tops, disktrasor etc. Restavfallet som samlas in från hushållen skall vara brännbart så att det går att energiutvinna.

Kontrollera först om du kan lägga avfallet i någon fraktion för återvinning. Går inte detta, då är det restavfall. En förpackning som inte går att rengöra är också restavfall.

Tänk på: - I soppåsen för brännbart restavfall skall bara sådant kastas som inte går att återvinna. Sådant som klassas som farligt avfall hör inte hemma här.

Vad händer med restavfallet?

Det brännbara restavfallet skickas till Vattenfall Värme Uppsala Ab för energiutvinning. I anläggningen produceras el, fjärrvärme och fjärrkyla.

fungerar en fjärrvärmecentral

OBS! Enligt Ålands landskapsregerings beslut 2003:35 om regler för eldning av avfall är det endast tillåtet att själv elda trädgårdsris, obehandlat trä och papper i mindre mängd. Förbränning av annat avfall i låga temperaturer, som det blir när man eldar själv, ger utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen i miljön. Plaster som är märkta med en "låga" skall man inte elda själv, utan de skall sorteras som brännbart restavfall.

Hittade du den information du sökte på denna sidan?