Historik

Ålands Renhållning grundades 1980. Vi är det ledande avfallsservice-företaget på Åland. Bolaget har utvecklats från ett transportbolag till ett mångsidigt och flexibelt företag som skräddarsyr miljöriktiga och ekonomiska lösningar inom avfallshanteringen. Idag servar vi hela Åland: privatpersoner, företag, fastighetsbolag samt kommuner. Sedan hösten 2017 är bolaget fusionerat med moderbolaget Transmar Ab.

Vi är specialiserade på återanvändning, återvinning, energibränsle, slutdeponering samt omhändertagande av farligt avfall.

Renhållningen utvecklar ständigt verksamheten i samråd med våra internationella och nationella samarbetspartners. Detta medför att våra kunder har tillgång till den senaste tekniken inom avfallshanteringen samt att deponimängderna minimeras. Vi har ett komplett system för att ta hand om det sorterade återvinningsmaterialen så att de återgår till kretsloppet.

Till vår maskinpark hör bl.a. komprimator-, lastväxlar-, flerfacks-, komprimatorbilar , torrsug, krossar, komprimatorer, dokumentförstörare, balningsmaskiner, flisare, m.m.

Vår återvinningscentral ligger i Norrböle, Skogshyddsvägen 11 och kontor Vikingagränd 6.