Beställ hämtning av behållare 4-6 m³

 
1 Från 2 Slutförd
4 m³6 m³
Brännbart restavfall
Kartong
Plast
Uppge vilken storlek på kärl och för vilket material du önskar få hämtning av
Uppge önskad tömningsintervall här. Välj bland alternativen: varje, varannan, var 4:e, var 6:e eller var 8:e vecka. Önskar du fler containrar till ett och samma material kan du uppge detta här. Ex jag önskar 2st PC 6 för brännbart
Om ni har ett specifikt märke som ni önskar få med på fakturan kan ni uppge denna här.
Ange även postnr. och kommun.
Ange även postnr. och kommun.
Önskar du att containern levereras ett bestämt datum kan du uppge detta här