Förpackningar av metall

Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, värmeljushållare etc.

Dela på: Består förpackningen av flera material, som är lätt åtskiljbara t.ex. lock av plast, sortera då vart och ett för sig.

Färgburkar eller burkar som innehållit lim och lack går också att lämna som metall vid Återvinningscentraler. Men de skall vara torra och tömda på sitt innehåll - och locket avtaget. Innehåller burkarna rester lämnas det in som farligt avfall.

Tänk på: - Metallfacket i flerfackskärlen är avsett för metall/aluminium förpackningar. Större metallföremål såsom stekpannor, kastruller, tomma färgburkar, plåtar, bildelar, m.m. skall lämnas till Återvinningscentral eller uppsamlingsplats för grovavfall/metall. Har man mindre metallföremål går det givetvis bra att lägga dem i facket för metall. Rengör metallförpackningen. Det behövs inte mycket vatten, använd gärna vattnet efter disken.

Vad händer med förpackningar av metall?

Metallen sorteras och lastas om vid återvinningsanläggning. Efter transport till Stena Metall sönderdelas och sorteras metallen med hjälp av magneter av olika slag. Metallen används till konservburkar, motordelar, armeringsjärn m.m. Vill du veta mer? Läs vidare här

Hittade du den information du sökte på denna sidan?