Farligt avfall

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till återvinningscentral (ÅVC) eller insamlingsplats för farligt avfall. Småbatterier kan även lämnas i batteriholkar och till en del butiker. Läkemedel kan lämnas till apotek. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är farligt avfall. Är man osäker är det bäst att lämna produkten eller ämnet som farligt avfall. Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, eko-toxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Exempel på de vanligaste typerna av farligt avfall från hushållen:

 • Batterier (alla sorter), lysrör och lågernergilampor.
 • Omärkta flaskor/burkar/lådor kan vara mycket farliga eftersom innehållet är okänt.
 • Bekämpningsmedel och idag gamla förbjudna bekämpningsmedel. Det finns många riktigt gamla bekämpningsmedel kvar hos hushåll, bland annat DDT. De kommer ofta fram i samband med utrensning vid bostadsförsäljning eller dödsbon.
 • Avfall som innehåller kvicksilver. Exempelvis termometrar, dörrklockor, reläer och el-produkter med knappcellsbatterier (innehåller kvicksilver).
 • Frätande ämnen så som kaustiksoda, ammoniak, lut, avkalkningsmedel och starka syror till exempel saltsyra och svavelsyra.
 • Lösningsmedel, så som lacknafta, thinner, förtunning, aceton, avfettning, bensin, fotogen.
 • Färg- och limrester så som kontaktlim, epoxilim, spackel och målfärg.
 • Oljor så som motorolja, oljefilter och spillolja.

De vanligaste typerna av farligt avfall som felaktigt hamnar i soppåsen är:

 • Sprayburkar med innehåll. 
 • Lågenergilampor (innehåller kvicksilver).
 • Rengöringsmedel.
 • Kasserade el-produkter med batteri (el-avfall) som är så små att de utan svårighet får plats i soppåsen till exempel leksaker, telefoner, rakapparater, eltandborstar, spelande gratulationskort och armbandsur.
 • Småbatterier.
 • Burkar och tuber med färg, lack och lim.

De farliga ämnena kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att allt farligt avfall hanteras på rätt sätt. Även om det är små mängder. Om farligt avfall blandas med annat hushållsavfall kan det få en rad negativa effekter. Vi vill exempelvis inte ha in tungmetaller i förbränningsanläggningar eftersom det kan förstöra processen och medföra skadliga utsläpp. För att kunna ta hand om det farliga avfallet på rätt sätt krävs att det inte är blandat med annat hushållsavfall. Ingen kan sortera det blandade avfallet i efterhand, så farligt avfall måste källsorteras. Det absolut viktigaste är att få bort farligt avfall ur restavfallet.

Vad händer med farligt avfall?

Farligt avfall sorteras, packas och mellanlagras på återvinningscentral innan det transporteras vidare till mottagare för återvinning eller destruktion. 

Farligt Avfall - Företag

Farligt avfall som uppstår hos företag skall lämnas in eller hämtas av godkänd entreprenör.

Ni är välkomna att ta kontakt för vidare information och offert. Se priser för de vanligast förekommande farligt avfall typerna nedan.

Hämtning av farligt avfall - klicka här

Hittade du den information du sökte på denna sidan?