Förpackningar av kartong & wellpapper

Kartonger, omslagspapper (kraftpapper), cornflakespaket, tvättmedelspaket, wellpapp, papperskassar och liknande förpackningar samt tetraförpackningar.

Dela på förpackningar av flera material, som är lätt åtskiljbara, sortera vart material för sig. Går inte det, så sortera förpackningen efter det material som den till största delen består av. Rengör förpackningen genom att ta bort eventuella matrester.

Vad händer med förpackningar av kartong & papper?

Pappersförpackningarna balas vid återvinningsanläggning innan de skickas vidare till mottagaren Suomen Hyötykeskus Oy. Därifrån skickas det vidare till pappersbruken som gör pappersmassa av materialet för tillverkning av ny kartong eller pappersprodukter.

Har du större mängder kartong/wellpapp?

Då kan du lämna detta separat på återvinningscentraler (ÅVC). 

Vik ihop förpackningarna så de blir mindre skrymmande, lägg flera mindre förpackningar i en större. Dela på större kartonger.

Undrar du när vi tömmer kartong i ditt område?

Ta hjälp av vårt tömningsschema här

Hittade du den information du sökte på denna sidan?