Fraktionen trädgårdsavfall

Får innehålla:

  • Löv
  • Ris
  • Grenar
  • Gräs
  • Blommor
  • Sågspån

 

Får inte innehålla:

 

  • Sten och grus
  • Stock
  • Jord
  • Matavfall

Rekommenderad typ av behållare/flak:

Vid större mängder öppet flak 15 m³ (1-fack, öppet)

Vid mindre mängder och där det är brist på utrymme eller svårtillgängligt bottentömmande 5m³ (1-fack med tak)