Oljetankar

Vi utför både kontroll och bortkapning av cisterner

Cisternkontrollen utförs genom att vi kommer till platsen och tömmer tanken med en specialbil på befintlig olja (ca: 2,5 m³ ren olja kan uppsugas och återföras efter kontrollen). Därefter sker en grundlig rengöring och en okulär besiktning av tanken. Eventuella frätskador kontrolleras och plåttjockleken mäts. Där vi finner frätskador mäter vi djupet på porerna. Ifall frätskadorna inte är så allvarliga så kan tanken oftast fortsätta användas men är skadorna däremot omfattande måste tanken i regel bytas ut.

Efter att tankens skick har kontrollerats testas överfyllnadsskyddet och åtgärdas om det visar sig att det är bristfälligt.

Vi utför också en täthetsprovning av tanken och kontrollerar också påfyllnads- och avluftningsrör. När allt detta är utfört återfyller vi med rent bränsle och tar hand om slammet.

Ett protokoll uppförs för varje besiktning. Varje tank får en cisternskylt med ID-nummer som fästes på tanken och som utvisar huruvida tanken är godkänd eller icke godkänd vid besiktningen.

Vad kostar en besiktning?

Cisternstorlek exkl.moms inkl.moms
Vanlig villatank/cistern max 4 m3 471,77€/st 585,00€/st
Cistern 4 m3 och större 255,65€/tim 317,00€/tim

 

Vid byte av värmesystem eller en icke godkänd cistern som bör tas ur bruk utför vi även bortkaping av cisterner. Vi tar hand om metallen samt eventuell olja som finns kvar i tanken om önskas. Har du olja som du vill föra över till en annan tank så kan vi även utföra detta.

Vad kostar en bortkapning?

  exkl.moms inkl.moms
Bortkapning av oljecistern 247,58€/tim 307,00€/tim
Materialkostnad för metall 00,00€/kg 00,00€/kg
Materialkostnad för olja 0,79€/kg 0,98€/kg
Transport av olja 163,71€/tim 203,00€/tim