Fraktionen fyllningsmassor

Får innehålla:

  • Schaktmassor (sten, grus, sand och jord)
  • Tegel, betong och leca

Får inte innehålla:

  • Förorenade massor
  • Porslin, kakel och klinter
  • Gips

Rekommenderad typ av behållare/flak:

  • Fyllningsflak (öppet flak med låga kanter)