Fraktionen metallskrot

Får innehålla:

• Armeringsjärn
• Plåtar och hängrännor
• Olika typer av rör
• Tomma rena burkar och fat

Får inte innehålla:

• El-avfall
• Målfärgsburkar med rester
• Osanerade motorer, fat och cisterner
• Isolerade detaljer

Rekommenderad typ av behållare/flak:

Fyllningsflak (öppet flak med låga kanter)