Beställning av hämtning - Företag, bostadsbolag och kommun

140l240l360l660l
Brännbart restavfall
Kartong
Plast
Uppge vilken storlek på kärl och för vilket material du önskar få hämtning av
Uppge önskad tömningsintervall här. Välj bland alternativen: varje, varannan, var 4:e, var 6:e eller var 8:e vecka. Önskar du fler kärl till ett och samma material kan du uppge detta här. Ex jag önskar 2st 660l för brännbart
140l240l360l
Tetra
Glas
Metall
Papper
Uppge vilken storlek på kärl och för vilket material du önskar få hämtning av
Uppge önskad tömningsintervall här. Välj bland alternativen: varje, varannan, var 4:e, var 6:e eller var 8:e vecka. Önskar du fler kärl till ett och samma material kan du uppge detta här. Ex jag önskar 2st 360l för papper.
1st2st3st4st5st
140l med biopåsar
140l löst med innersäck
Uppge önskad tömningsintervall här. Välj bland alternativen: varje eller varannan vecka.
Om ni har ett specifikt märke som ni önskar få med på fakturan kan ni uppge denna här.
Ange även postnr. och kommun.
Ange även postnr. och kommun.
Önskar du att kärlen levereras ett bestämt datum kan du uppge detta här