Hämtning av farligt avfall

Till farligt avfall hör ämnen som är farliga för både människor och miljö och därför är det väldigt viktigt att sortera dem på rätt sätt. Märk gärna förpackningarna om de är omärkta, så att vi kan hantera dem på bästa sätt. Vi kan hantera allt avfall som klassas som farligt. 

Varje avfallslag har ett UN-nummer med tillhörande farlighetsklassificering som skall uppges i beställningsblanketten nedan. Ta gärna hjälp av vår sökmotor för att hitta rätt UN-nummer & klass HÄR

Farlighets- & kemikalieklassificering

Alla upplysningar som beskriver avfallet och dess egenskaper hjälper vid val av rätt och säker arbetsmetod. Speciellt viktiga är upplysningen om avfallets kemikalieklassning (giftigt, skadligt, irriterande, oxiderande, frätande), antändlighet samt frys-och polymeriseringsrisk. Skyddsinformationsblad, varningsetiketter för avfallet eller det ursprungliga ämnet samt farlighetsklassificering enligt kemikalielagen och annan berörd lagstiftning är lämpligt att uppge vid beställning. 

Om du vet att avfallet innehåller något av de uppräknade ovanstående ämnen måste du absolut uppge detta. Dessa ämnen är skade- och riskfaktorer som eventuellt kräver exceptionella transport-, lagrings- eller behandlingsmetoder 

Behöver ni hjälp med märkning och klassificering av farligt avfall skicka din förfrågan till vår oss på info@renhallningen.ax

Fyll i blanketten nedan för avhämtning