Aktuellt!

Aktuell information inför Midsommar:

Avfallsmottagning och kontor håller stängt på Midsommarafton 21/6.

Aktuell trafikinformation skickas till berörda kunder per e-post = Direktavisering per e-post. Har du inte aktiverat denna kostnadsfria tjänst gör detta redan idag!

 

Torrsug

Torrsugen kan vara väldigt värdefull hjälp för dig som renoverar då den kan suga bort sådana material som oftast finns i gamla mellantak och dylikt. Den kan även användas till sådant som att suga bort grus i husgrunder eller t.o.m. då det skall bytas jord runt känsliga trädrötter.

Torrsugen fungerar som en stor dammsugare. En separat dieselmotor driver en vakuumpump som skapar undertryck. Materialet sugs in i den 9m³ stora containern, vi kan även ta hand om materialet för vidareförädling eller för transport till deponi. Kunden kan också själv ta hand om materialet, tömningen sker genom tippning med öppen baklucka.

Torrsugen lämpar sig för sugning av:

  • Singel från tak
  • Trossbotten, husgrunder m.m.
  • Torra material såsom lecagrus, torv, sand och säd
  • bergull, kutterspån och isolering

En stor fördel med torrsugning är förutom tidsbesparingen att man undviker att dammpartiklar förorenar arbetsmiljön.

Skicka in din prisförfrågan här!