Tjänster

I menyn hittar du några av våra populäraste tjänster utöver sophanteringen. Vi kan erbjuda allt från flak och containers för bortforsling av avfall till olika typer av oljejobb.

I vår bilpark finns även en torrsug vilken kan underlätta mycket för dig som renoverar och behöver suga rent t.ex. ett mellantak.