Fraktionen rent träavfall

Får innehålla:

  • Obehandlat träavfall
  • Lastpallar

Obs! Spik och mindre beslag accepteras.

Får inte innehålla:

  • Impregnerat virke
  • Målat virke
  • Inredningar och övrigt behandlat träavfall
  • MDF, plywood, parkett och laminat
  • Trä med metallramar eller större beslag och låskistor