Beställ kärltvätt

140l240l360l660l
Brännbart restavfall
Bioavfall
Plast
Tetra
Metall
Uppge vilken storlek på kärl och för vilket material du önskar ha tvättat
Har du en enstaka tvätt som du vill att ska utföras ett bestämt datum uppge detta här
Ditt tvättabonnemang startas utifrån den intervall och startmånad du väljer. Ex. Har du valt att abonnera på kärltvätt 1 gång per år och väljer startmånad juni sker kärltvätten varje år under juni månad. Vid tvättabonnemang 2 gånger per år med startmånad april sker kärltvätten varje år under april och september månad. Vid enstaka tvätt väljer du den aktuella månaden du vill att denna skall utföras. I meddelanderutan nedan kan du även uppge önskemål om specifikt datum för denna.
Uppge företagsnamn. För dig som privatperson uppge för- och efternamn
Om ni har ett specifikt märke som ni önskar få med på fakturan kan ni uppge denna här.
Ange även postnr. och kommun.
Ange även postnr. och kommun.