Fraktionen byggavfall

Får innehålla:

  • Blandat avfall
  • MDF skivor, laminatrester
  • Gips
  • Isolering

Får inte innehålla:

  • Impregnerat virke
  • Möbler
  • Farligt avfall så som måleriavfall, el-avfall och asbest.

Rekommenderad typ av container/flak:

  • Vid större mängder öppet flak 15 m³ (1-fack, öppet)
  • Vid större mängder och under perioder med nederbörd takflak 17 m³ (1-fack med tak)
  • Vid mindre mängder och där det är brist på utrymme eller svårtillgängligt bottentömmande 5m³ (1-fack med tak)