Papper tidningar, kataloger & trycksaker

Papper tidningar, kataloger & trycksaker

Dags- och veckotidningar, postorder- och telefonkataloger, pocketböcker, pappersark, kuvert etc.

Tänk på: - Lägg inte plast- eller papperskassar bland tidningarna, dessa skall gå som brännbart restavfall (plastkassar) och kartong (papperskassar). På böcker med hård pärm måste du först ta bort pärmen, som skall gå som kartong.

Vad händer med pappret?

Det insamlade pappersmaterialet sorteras och lastas om vid återvinningsanläggning för vidare transport till mottagaren Suomen Hyötykeskus Oy. Materialet skickas sedan till pappersbruk, där det används i tillverkningen av nytt tidningspapper.

Hittade du den information du sökte på denna sidan?