Papper - Företag, bostadsbolad och kommun

Dags- och veckotidningar, postorder- och telefonkataloger, pocketböcker, pappersark, kuvert etc.

Tänk på: - Lägg inte plast- eller papperskassar bland tidningarna, dessa skall gå som brännbart restavfall (plastkassar) och kartong (papperskassar). På böcker med hård pärm måste du först ta bort pärmen, som skall gå som kartong. Vi erbjuder tömning av följande kärlstorlekar med mått. Tömningsintervallen väljer du i beställningsformuläret.

Pris per tömning

Behållartyp exkl.moms inkl.moms
140 liter 06,85€ 08,50€
240 liter 09,52€ 11,80€
360 liter 10,73€ 13,30€

Mått

Behållartyp Bredd Djup Höjd
140 liter 50 cm 55 cm 110 cm
240 liter 60 cm 72 cm 110 cm
360 liter 63 cm 85 cm 120 cm

 

Sorteringsdekaler

Med en tydlig och klar uppmärkning gör det enkelt att kunna sortera rätt. Läs mer om dessa här